VEAS
HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP VIỆT NAM TẠI SYDNEY

Vietnamese Entrepreneurs Association in Sydney

English Tiếng Việt
Banner bên phải
banner bên trái
Nguyễn Minh Hoàn

(Ông) Nguyễn Minh Hoàn

Chủ tịch Hiệp hội

Trần Đăng Huệ

(Ông) Trần Đăng Huệ

Phó chủ tịch kiêm Trưởng ban đối ngoại & XTTM