VEAS
HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP VIỆT NAM TẠI SYDNEY

Vietnamese Entrepreneurs Association in Sydney

English Tiếng Việt
Banner bên phải
banner bên trái
Nguyễn Bá Luận

(Ông) Nguyễn Bá Luận

Chủ tịch Hiệp hội

Nguyễn Minh Hoàn

(Ông) Nguyễn Minh Hoàn

Phó chủ tịch Hiệp hội