VEAS
HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP VIỆT NAM TẠI SYDNEY

Vietnamese Entrepreneurs Association in Sydney

English Tiếng Việt
Banner bên phải
banner bên trái

Thể lệ đăng ký hội viên

Cá nhân đăng ký phải được giới thiệu bởi it nhất 01 Hội viên của Hiệp hội. Tải đơn đăng ký gia nhập và gửi đơn tới địa chỉ info@veas.com.auCopyrights © 2017 by VEAS. All rights reserved.