VEAS
HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP VIỆT NAM TẠI SYDNEY

Vietnamese Entrepreneurs Association in Sydney

English Tiếng Việt

Đối thoại doanh nghiệp Australia - Việt Nam

Ngày 22/7, tại Sydney, công ty XAct Solutions phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tại Úc đã tổ chức Đối thoại doanh nghiệp Australia - Việt Nam để tăng cường hợp tác kinh doanh giữa các doanh nghiệp của Việt Nam và Úc. Tại sự kiện, nhiều doanh nghiệp Úc đã

Copyrights © 2017 by VEAS. All rights reserved.