VEAS
HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP VIỆT NAM TẠI SYDNEY

Vietnamese Entrepreneurs Association in Sydney

English Tiếng Việt
Banner bên phải
banner bên trái

Ban chấp hành

1. Chủ tịch: Ông Nguyễn Minh Hoàn
Giám đốc Công ty J&I Smash Repairs

2. Phó chủ tịch: Ông Harry Tran - Kiêm trưởng ban Đối ngoại và Xúc tiến Thương mại.
Giám đốc công ty xúc tiến thương mại và đầu tư Việt - Úc (VA Trade Promotion)
Web: https://www.vatradepromotion.com.au/

3. Phó chủ tịch kiêm Treasurer: Ông Phạm Vũ Lâm (Max Pham) 
Giám đốc Công ty Xây Dựng & Phát triển bất động sản Ausfield
Web: ausfield.net.au

4. Ông David Hoang
Business Banking Manager
Commercial Banking
ANZ Bank

5. Ông Hồng Nam Trần: Phó ban Tài chính và đầu tư
Giám đốc công ty Nam Property
Web: https://www.namproperty.group/

6. Ông Andy Hoang: Trưởng ban hội viên và Event
Trưởng đại diện Tập đoàn TMS tại Australia

7. Ông Phan Huân: Phó ban hội viên và Event
Công ty: CyberCX

8. Ông Tung Le: Trưởng ban dịch vụ kiêm phó ban Tài chính và đầu tư.
Giám đốc công ty: Bluewise Business Advisory
Web: https://bluewise-ba.com.au

9. Ông Thu Pham: Trưởng ban bất động sản
Giám đốc công ty: Andrew Venture 


Bài liên quan đến Ban chấp hànhClick xem thêm

TIN NỔI BẬT

Copyrights © 2017 by VEAS. All rights reserved.