VEAS
HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP VIỆT NAM TẠI SYDNEY

Vietnamese Entrepreneurs Association in Sydney

English Tiếng Việt
Banner bên phải
banner bên trái

Quyền lợi và nghĩa vụ của hội viên khi tham gia Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam tại Sydney (VEAS)


Quyền lợi

 1. Được quyền tham gia các hoạt động, các đại hội do Hiệp hội tổ chức
 2. Được thảo luận, biểu quyết, chất vấn mọi công việc của Hiệp hội.
 3. Được ứng cử, đề cử vào Ban Chấp hành Hiệp hội và các chức vụ khác của Hiệp hội.
 4. Được phổ biến kinh nghiệm sản xuất, kinh doanh, cung cấp thông tin, tài liệu; được tham dự các khóa đào tạo, thuyết trình và các chương trình giao lưu với doanh nghiệp thuộc Hiệp hội.
 5. Được giúp đỡ, giới thiệu với các cơ sở trong, ngoài nước và các Hiệp hội khác để tìm kiếm cơ hội hợp tác kinh doanh.
 6. Được bảo vệ quyền và các lợi ích hợp pháp trong các hoạt động giao thương giữa hai nước Australia và Việt Nam.
 7. Được quyền ra khỏi Hiệp hội nếu thấy không thể hoặc không muốn tham gia.
 8. Hội viên liên kết và hội viên danh dự được hưởng các quyền như hội viên chính thức, trừ các quyền ứng cử, bầu cử và biểu quyết.
Nghĩa vụ
 1. Nghiêm chỉnh chấp hành chính sách, pháp luật của Australia, Việt Nam và các nước nơi doanh nghiệp có hoạt động sản xuất, kinh doanh.
 2. Tuân thủ Điều lệ Hiệp hội, thực hiện nghị quyết của Hiệp hội, tham gia các hoạt động của Hiệp hội, đoàn kết hợp tác với các hội viên khác để xây dựng tổ chức Hiệp hội ngày càng vững mạnh.
 3. Tuyên truyền, quảng bá tôn chỉ mục đích, Điều lệ Hiệp hội, hình ảnh và danh tiếng của Hiệp hội; bảo vệ danh dự và lợi ích của Hiệp hội; trao đổi thông tin, số liệu cần thiết phục vụ cho hoạt động của Hiệp hội.
 4. Đóng hội phí đầy đủ.


Bài liên quan đến Quyền lợi và nghĩa vụClick xem thêm

TIN NỔI BẬT

Copyrights © 2017 by VEAS. All rights reserved.