VEAS
HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP VIỆT NAM TẠI SYDNEY

Vietnamese Entrepreneurs Association in Sydney

English Tiếng Việt
Banner bên phải
banner bên trái

Tôn chỉ hoạt động


VEAS là một tổ chức phi chính phủ, tập hợp các doanh nghiệp Việt Nam đang hoạt động hợp tác – sản xuất – kinh doanh trong mọi lĩnh vực tại Sydney. Hiệp hội là cầu nối thương mại giữa các doanh nghiệp hai nước, góp phần thúc đẩy phát triển quan hệ hợp tác kinh tế giữa Australia – Việt Nam.

CHỨC NĂNG CỦA HIỆP HỘI

 • Không có màu sắc chính trị, tôn giáo và phi lợi nhuận.
 • Vì sự phát triển quan hệ hợp tác kinh tế giữa Australia và Việt Nam.
 • Hỗ trợ sự hợp tác và phát triển của doanh nghiệp 2 nước Australia và Việt Nam, cung cấp thông tin và hỗ trợ các thành viên trong việc kết nối, giao thương;
 • Bảo vệ quyền lợi các thành viên khi tham gia hoạt động kinh doanh tại Việt Nam và Sydney;
 • Tạo sự liên kết giữa các thành viên Hiệp hội, trao đổi thông tin, kinh nghiệm, liên kết trong các hoạt động đầu tư và kinh doanh tại hai nước;
 • Là diễn đàn để các doanh nghiệp thành viên đóng góp ý kiến xây dựng và phát triển thị trường tại hai nước cũng như những vấn đề liên quan đến ngành nghề, môi trường kinh doanh và đầu tư;
 • Làm đầu mối liên hệ, tạo điều kiện cho các thành viên ký kết các Hợp đồng, dự án với các đối tác tại Sydney và Việt Nam;
NHIỆM VỤ CỦA HIỆP HỘI
 • Tổ chức các hoạt động thực hiện chức năng;
 • Tổ chức các hoạt động trao đổi nghiệp vụ, bồi dưỡng kiến thức hội nhập kinh tế, kinh nghiệm quản lý, sản xuất – kinh doanh – đầu tư tại Sydney và Việt Nam;
 • Kiểm tra việc thực hiện nội quy của Hiệp hội và các cam kết của thành viên;
 • Xử lý những hành vi vi phạm nội quy, vi phạm các cam kết. Xử lý tranh chấp quyền lợi chung giữa các thành viên;
 • Đại diện quyền lợi cho các thành viên trước các hành vi cạnh tranh không lành mạnh;
 • Tổ chức các hoạt động nhằm thắt chặt tình thân hữu của cộng đồng doanh nhân Việt Nam tại Sydney, nâng cao tinh thần tương trợ nhau giữa các thành viên trong Hiệp hội.
Tổ chức các hoạt động xã hội nhằm đóng góp vào sự phát triển chung của hai nước Australia và Việt Nam.


TIN NỔI BẬT

Copyrights © 2017 by VEAS. All rights reserved.